Thông báo về hồ sơ các bé Lớp Lá
 
Do tình hình diễn biến phức tạp dịch covid. Trường MN Chú Bồ Nông thực hiện chỉ thị 16 của Thủ Tướng Chính phủ tất cả hồ sơ các bé Lớp Lá sẽ giải quyết sau khi hết giãn cách.
Trân trọng