*** Ngày Hội Bé Đến Trường ***

*** Tết Trung Thu ***

*** Lễ Hội Halloween ***

*** Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam ***

*** Lễ Noel ***

*** Ngày Hội Mùa Xuân - Bé vui đón Tết ***

*** Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 ***

*** Lễ Tổng Kết ***