*** Tháng 9: Ngày Hội Bé Đến Trường ***

*** Tháng 9: Tết Trung Thu ***

*** Tháng 10: Lễ Hội Halloween ***

*** Tháng 11: Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam ***

*** Tháng 12: Lễ Noel ***

*** Tháng 2: Ngày Hội Mùa Xuân - Bé vui đón Tết ***

*** Tháng 3: Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 ***

*** Tháng 5: Lễ Tổng Kết ***